سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ابـــــــــــرار

به نام خدا
روزگاری بشر چنان غرق در تاریکی جهل شده بوده که
همه مشغول بت پرستی و خرافه پرستی بودند
خوی انسانی را زیر پا گذاشته و به خوی حیوانی عادت کرده بودند
دختران را زنده به گور می کردند
ثروتمندان حقوق ضعفا را پایمال و به آنها هر گونه ستمی روا می داشتند
قمار بازی و شراب خواری رواج پیدا کرده بود
از خیر و خوبی و پاکی و راستی خبری نبود
اما صبر خداوند متعال لبریز نشد
و آتش خشمش مردم را فرا نگرفت
در عوض رحمت و رافت خداوند متعال بر خشم و غضبش پیشی گرفت
و پاکترین  و گرامی ترین پیامبر خود را نزد مردم فرستاد
تا علم هدایت را یک تنه بر دوش کشد
نابینایان را بینا کند و گمراهان را به راه آورد
ظلمات جهل را با نور و روشنای علم بپوشاند
و بشر را تا ابد از ضلالت رهائی بخشد
.
سلام وصلوات خداوند متعال و ملائکه ی مقرب بر او و خاندان پاک و مطهرش