سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ابـــــــــــرار


بسم الله الرحمن الرحیم

تصور کنید در باند فرودگاه آماده پروازید. نیروی محرکه در این مسیر انجام اعمال نیک و اجتناب از معصیت خداوند متعال است.

شما در باند روی زمین به جلو در حرکت هستید ولی تا نماز نباشد پروازی صورت نمی گیرد. راه مشخص است. وسیله ی عروج هم مشخص.

گاهی شنیده می شود بعضی افراد می گویند من نماز نمی خوانم اما به فقرا کمک می کنم.مسجد و مدرسه می سازم. صله ارحام می کنم.

چنین افرادی با وجود این همه اعمال نیک عروج نمی کنند زیرا پر پرواز ندارند.

اسلام دین همه جانبه ای است. توجه به یه جنبه و بی توجهی به جنبه های دیگر مانع طی مسیر کمال می شود.

ان شا ءالله از افرادی باشیم که
به اقامه ی نماز خصوصا در وقت فضیلت اهمیت بدهیم.

التماس دعا

یا حق